יום שני, 30 באפריל 2007

שמירה על זכויות יוצרים


כל כך קל להעתיק ולהדביק - אבל יש לשמור על זכויות יוצרים.
בלינק אוסף אתרים הבאים להקל על עבודת חיפוש משאבים המותרים לשימוש:
http://www.snipitron.com/iteachr/Free_Graphics_Music_etc_for_websites
אוסף הקישורים מכיל:
מידע על זכויות יוצרים
גרפיקה, סרטונים, קבצי קול ומוזיקה, כולם ברשיון פתוח או מותרים לשימוש לפי תנאים מסוימים
טקסטים, ספרים ומקורות אחרים

אף שהאתרים מופיעים ברשימה בכל זאת יש לבדוק את תנאי השימוש של כל מקור ומשאבתגובה 1:

Reuven אמר/ה...

Hi Susan
Thanks for the links.
Very useful!