יום שבת, 12 במאי 2007

תמיד לקרוא את תנאי השימוש

כהרגלי כמעט פתחתי עוד חשבון לנסות את ידיי בכלי חדש .
לא יודעת למה אבל משהו דחף אותי לקרוא, לשם שינוי, את תנאי השימוש של אותו אתר חינמי
מדביקה כאן סעיף הפרסומות ושימוש במידע מתוך עמוד תנאי השימוש- בטוחני שתבינו מדוע לא נרשמתי בסוף

". פרסומות ושימוש במידע
הואיל והחברה צריכה לממן את מתן השירותים שלא באמצעות גביית דמי-מנוי, כפוף השירות לתנאים הבאים:
א. החברה, או כל מי שהחברה תחליט, יהיה רשאי להציג בפני גולשי מערכת הויקי שהוא מנהל פרסומות מסחריות. פרסומות כאלה יכול שתהיינה בצורה של דפים במערכת הויקי, מודעות בעמוד ה- Web הכולל את דפי מערכת הויקי או בכל דרך אחרת שתחליט החברה. מנהל מערכת הויקי לא יתערב בהצגת הפרסומות ולא ימנע אותן. מנהל מערכת הויקי - או כל אדם אחר זולת החברה - לא יהיה זכאי להציג או להתיר הצגתן של פרסומות מסחריות במערכת הויקי (ובכלל זה הודעות הכוללות תוכן מסחרי פרסומי).
ב. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטי הגולשים במערכת הויקי, או להעבירם לידי צדדים שלישיים, כדי שישלחו אל הגולשים (לרבות אל מנהל מערכת הויקי עצמו) דואר פרסומי ומסרים מסחריים. ידוע למנהל מערכת הויקי כי בהתחשב בעובדה ששירות שירות הויקי ניתן לו בלא תשלום, הרי שאם יבקש בעתיד לחדול מקבלת דברי דואר אלה, יחדל להיות מנוי על שירות הויקי בתוך שבעה ימים מבקשתו.
ג. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לתוכן הפרסומות או דברי הדואר המסחריים שישוגרו אל מנהל מערכת הויקי או גולשי מערכת הויקי. כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו על ידי מנהל מערכת הויקי אך ורק לגורם שמטעמו נשלח דבר הדואר או למפרסם המודעה, לפי הענין. מנהל מערכת הויקי יפנה כל בקשה לחדול ממשלוח דואר מגורם מסוים, לאותו גורם ואליו בלבד. "

תנאי השימוש נלקחו מתוך אתר
wiki.co.ilאין תגובות: